Kurumsal Performans Yönetimi (EPM/CPM)

Daha İyisini Hedefleyin

Kurumsal Performans Yönetimi Hizmetleri

Birçok yönetici, stratejilerini ve performanslarını yönetmek için farklı raporlama, analiz ve tahmin yöntemlerine ihtiyaç duyar.
Bu süreçte kurumsal performans yönetimi ürün aileleri, şirketlere aşağıdaki başlıklar altında çözüm sağlayabilecek altyapı desteği sunmaktadır:

  • Yıllık, aylık veya değişken bütçeleme,
  • Ürün, bölge ve kanal bazında karlılık çalışmaları,
  • Planlama, satış, kampanya, proje ve yatırım maliyetlendirme gibi iş birimlerindeki ihtiyaçlara özel çözümler,
  • Holding veya grup şirketleri için konsolidasyon çözümleri,
  • Aylık kapanış süreçlerinin otomasyonu ve yönetimi
  • Uzun vadeli finansal planlama
  • Puanlama Çözümleri.

Paladin danışmanları, farklı ürünler üzerinde yukarıdaki süreçlerin tüm analiz, modelleme ve geliştirme süreçlerinde mevcut sistemlerle entegre çözümler sağlayabilir.

Bir performans yönetimi çalışmasına yaklaşım şeklimiz kavramsal olarak şu şekildedir:

VERİ KAYNAKLARI

VERİ DEPOSU

ANALİTİKLER