İş Zekası (BI)

İş Zekası Danışmanlık Hizmetleri

İş zekası; çeşitli sistem ve kaynaklardan gelen ham veriler işlendikten ve düzenlendikten sonra işletmelerin yönetimsel, operasyonel ve analitik raporlama ihtiyaçlarını karşılayabilecek tutarlı ve kullanımı kolay bir ortam sağlar.
En basit iki boyutlu tablolardan en karmaşık çok boyutlu grafik sunumlarına kadar, her türlü analiz aracının bu sistemler üzerinde "tek durak" sağlaması beklenir.

 • Veri Analizi
 • Veri yönetimi
 • Görsel Analiz
 • Strateji Belgeleri
 • İleri Analitik

Verileriniz Kolaylaştı

Yıllara dayanan iş zekası danışmanlığı deneyimimiz, karmaşık sistemleri görmemize ve işletmeniz için en iyi şekilde verileri anlamamıza olanak tanır.

VERİ TABANLI İŞ ANALİTİĞİ

 • Farklı sistemleri entegre edin ve verileri tek bir bütünleşik kaynakta düzenleyin
 • Verimsiz süreçlerde görünürlük kazanarak üretkenliği artırın
 • Verilerden yararlanın ve bunları eyleme dönüştürülebilir içgörülere dönüştürün

Gösterge Paneli

 • Her iş kolu için neyin önemli olduğuna bağlı olarak özelleştirilmiş gösterge tabloları
 • Önemli karar vericilerin ön planda bilgi almasına izin verin
 • Yöneticiler için kokpit görünümleri
 • Kullanımı kolay bir formatla kullanıcı deneyimini basitleştirin

VERİ ANALİTİĞİ VE RAPORLAMA

 • Otomatik raporlama yoluyla iş hedeflerini ölçün
 • Geçici veya önceden tanımlanmış raporlar oluşturun
 • Kolaylaştırılmış bilgilere erişimle hızlı karar vermeyi kolaylaştırın

Araçlar

Paladin danışmanları, Microstrategy, Oracle Business Intelligence, IBM Cognos TM1 ve Information Builders gibi iş zekası araçlarının en iyi kullanımını sağlayabilir.